Enrosyva 100 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Laboratorios SYVA S.A.U., Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57(24010) Leon Hiszpania 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Enrosyva 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwać dla bydła i świń. Enrofloksacyna. 3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH)…

Cortexonavet 2 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Laboratorios SYVA S.A.U. Avda. Parroco Pablo Diez, 49-57(24010) Leon Hiszpania 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Cortexonavet 2 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni, świń, psów i kotów. Sól sodowa fosforanu…

Gleptafer 200 mg/ml

Opis NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Laboratorios SYVA S.A.U. Avda. Parroco Pablo Diez 49-57 (24010) León Hiszpania NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Gleptafer 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla świń. Gleptoferon. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH) I INNYCH SUBSTANCJI Każdy ml…

Dorbene vet 1 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Laboratorios SYVA S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez 49-57 24010 Leon Hiszpania 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO  Dorbene vet 1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów Medetomidyny chlorowodorek 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI…

Alzane 5 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Laboratorios SYVA S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez 49-57 24010 Leon Hiszpania 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO  Alzane 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów atipamezolu chlorowodorek 3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI…

Relosyl 50 mikrogramów/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: Laboratorios SYVA S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez 49-57 24010 Leon, Hiszpania 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO RELOSYL 50 mikrogramów /ml  roztwór do wstrzykiwań dla bydła Gonadorelina (jako gonadoreliny octan) 3. ZAWARTOŚĆ…

Luteosyl 0,075 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: LABORATORIOS SYVA, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 LEÓN – HISZPANIA 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUTEOSYL 0,075 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń. d-Kloprostenol 3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI…

Marbosyva 100 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY Laboratorios SYVA, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 – León Hiszpania Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” Sp. j. Białostocka 12, 11-500 Giżycko, Polska 2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Marbosyva 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła…

Actionis 50 mg/ml

Opis 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY Podmiot odpowiedzialny oraz wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii: LaboratoriosSYVA S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 (24010) León Hiszpania Tel: 0034 987800800 Faks: 0034 987802452 Email: mail@syva.es Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Grabkowski-Grabikowska PPHU „INEX” Sp.j., ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko,…