Opis

ZASTOSOWANIE

Dogshield® Canine Distemper virus Antigen Rapid Test Kit jest jakościowym testem immunochromatograficznym służącym do wykrywania wirusa nosówki. Canine Distemper Virus Antigen Test Kit przeznaczony jest wyłącznie do wstępnych badań przesiewowych, a próbki reaktywne powinny być potwierdzone dodatkowym testem, np. ELISA.

PODSUMOWANIE I OPIS TESTU

Nosówka jest chorobą wirusową, która atakuje zwierzęta z rodziny psowatych (psy, wilki, lisy, itp.). Choroba ta jest wysoce zakaźna (drogą kropelkową) i śmiertelna w 50% przypadków, przez co uważa się ją za główną przyczynę zgonów na choroby zakaźne u psów. Wirus atakuje przewód pokarmowy, układ oddechowy, mózg i rdzeń kręgowy. Do powszechnych objawów należą: 1) wysoka gorączka, 2) wodnista wydzielina z oczu i z nosa, 3) wymioty i biegunka, 4) stwardnienie poduszek łap i nosa, 5) porażenie (różnych części ciała, ale porażenie, w którym pies przypomina gumę do żucia, jest charakterystyczne dla nosówki), i 6) paraliż.

PRZEBIEG TESTU

Canine Distemper Virus Antigen Rapid Test jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy składa się z: a) kasetki testowej zawierającej przeciwciało wykrywające – złoto koloidalne, b) pasek membrany nitrocelulozowej zawierający dwa znaki: T – przeciwciała monoklonalne przeciw antygenowi CDV i C – antymysi koniugat kozi.

Próbka testowa z odpowiednią ilością buforu, którą umieszcza się w oczku wlewu, przemieszcza się wzdłuż paska koniugacyjnego, gdzie każdy antygen obecny w próbce wiąże się ze złotem koloidalnym. Następnie próbka migruje przez membranę do stref wychwytywania, gdzie koniugaty przeciwciał wiążą się z nieruchomymi przeciwciałami monoklonalnymi na linii testowej, tworząc widoczną linię na membranie. Jeżeli w próbce nie występuje odpowiedni antygen, w strefach wychwytywania nie zachodzi żadna reakcja, a w strefie przeciwciała monoklonalnego nie pojawia się linia testowa. Następnie próbka migruje wzdłuż paska do strefy kontrolnej, gdzie powstaje druga widoczna linia na membranie. Ta linia wskazuje, że proces migracji próbki przez membranę przebiegał właściwie.

ZAŁĄCZONE REAGENTY I MATERIAŁY

 1. Każde opakowanie testu zawiera :
 2. Jedną kasetkę testową i zakraplacz
 3. Środek wysuszający
 4. Rozcieńczalnik w butelce z zakraplaczem
 5. Instrukcja stosowania

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Test przechowywać w temperaturze 2-30°C do upływu terminu ważności podanego na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ.  Przed otwarciem utrzymywać test w temperaturze pokojowej.

UWAGA

1)      Użyć w ciągu 10 minut od otwarcia.

2)      Nie dotykać pola reakcyjnego.

3)      Stosować wyłącznie załączony bufor.

4)      Nie łączyć komponentów z różnych testów.

5)      Nie używać z próbkami zawierającymi osad.

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Próbka: Wydzielina ze spojówek lub z jamy nosowej

 • Za pomocą wacika pobrać próbkę wydzieliny ze spojówki lub jamy nosowej
 • Umieścić wacik w butelce z rozcieńczalnikiem. Wstrząsnąć butelką. Upewnić się, że próbka nie zawiera żadnych osadów, jeżeli jest to konieczne, można wytworzyć w butelce wirek. Jako próbkę można również wykorzystać surowicę po rozcieńczeniu w stosunku 1:2.
 • Pobrać próbkę przy pomocy zakraplacza jako pipety.

PROCEDURA TESTOWA

 1. Wyjąć kasetkę testową z torebki ochronnej i położyć w pozycji poziomej.
 2. Umieścić trzy krople próbki w oczku wlewu ‘S’.
 3. Odczekać od 5 do 10 minut i zinterpretować wynik. Test jest nieważny po upływie 10 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Wynik dodatni: Linia kontrolna na pozycji C i T. W próbce wykryto antygen CDV

Wynik ujemny: Linia kontrolna na pozycji C. W próbce nie wykryto antygenu CDV

Wynik nieważny: Brak linii kontrolnej na pozycji C

Galeria