Opis

ZASTOSOWANIE

Dogshield® Canine Giardiasis Antigen Rapid Test Kit jest jakościowym testem immunochromatograficznym służącym do wykrywania pasożytów giardiozy w odchodach psów. Canine Gairdiasis przeznaczony jest wyłącznie do wstępnych badań przesiewowych, a próbki reaktywne powinny być potwierdzone dodatkowym testem, np. ELISA.

PODSUMOWANIE I OPIS TESTU

Giardioza jest pasożytniczym zakażeniem jelit wywołanym przez pierwotniaka, który jest najszęściej spotykanym pasożytem jelita u ludzi. Zarażenie się psa następuje po spożyciu odchodów innych zwierząt, w których znajdują się zainfekowane cysty. Objawy choroby są bardziej widoczne u młodych zwierząt i mogą przybierać różne formy: nagłą (ostrą), tymczasową (krótkotrwałą), przerywaną lub przewlekłą. W niektórych przypadkach u psów pojawia się biegunka, która może przybrać formę miękką, pienistą, tłustą, z silnym, nieprzyjemnym zapachem lub nadmiernym śluzem w kale.

quickVET Canine Giardiasis Antigen Rapid Test wykorzystuje przeciwciała giardiozy do wychwytywania antygenów pojawiających się przy infekcji. Antygeny zostają wykryte przy użyciu złota koloidalnego.

PRZEBIEG TESTU

Giardia Antigen Rapid Test jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy składa się z: a) kasetki testowej zawierającej przeciwciało wykrywające – złoto koloidalne, b) pasek membrany nitrocelulozowej zawierający dwa znaki: T – przeciwciała monoklonalne i C – antymysi koniugat kozi.

Próbka testowa z odpowiednią ilością buforu, którą umieszcza się w oczku wlewu, przemieszcza się wzdłuż paska koniugacyjnego, gdzie każdy antygen FPV obecny w próbce wiąże się ze złotem koloidalnym. Następnie próbka migruje przez membranę do stref wychwytywania, gdzie koniugaty przeciwciał wiążą się z nieruchomymi przeciwciałami monoklonalnymi giardiozy na linii testowej, tworząc widoczną linię na membranie. Jeżeli w próbce nie występuje odpowiedni antygen, w strefach wychwytywania nie zachodzi żadna reakcja, a w strefie przeciwciała monoklonalnego nie pojawia się linia testowa. Następnie próbka migruje wzdłuż paska do strefy kontrolnej, gdzie powstaje druga widoczna linia na membranie. Ta linia wskazuje, że proces migracji próbki przez membranę przebiegał właściwie.

ZAŁĄCZONE REAGENTY I MATERIAŁY

  1. Każde opakowanie testu zawiera :
  2. Jedną kasetkę testową i zakraplacz
  3. Środek wysuszający
  4. Rozcieńczalnik w butelce z zakraplaczem
  5. Instrukcję stosowania

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Test przechowywać w temperaturze 2-30°C do upływu terminu ważności podanego na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ.  Przed otwarciem utrzymywać test w temperaturze pokojowej.

UWAGA

1)      Użyć w ciągu 10 minut od otwarcia.

2)      Nie dotykać pola reakcyjnego.

3)      Stosować wyłącznie załączony bufor.

4)      Nie łączyć komponentów z różnych testów.

5)      Nie używać z próbkami zawierającymi osad.

Galeria