Opis

ZASTOSOWANIE

Dogshield® Canine Heartworm, Ehrlichiacanis, Lyme, AnaplasmaTest Kit jest jakościowym testem immunochromatograficznym służącym do wykrywania nicieni sercowych, przeciwciał Erlichiozy, Boreliozy i Anaplazmozy w krwi lub surowicy krwi psa.

OPIS I PRZEBIEG TESTU

Canine Heartworm, Ehrlichiacanis, Lyme, Anaplasma Test służy do jakościowego wykrywania nicieni sercowych, przeciwciał Erlichiozy, Boreliozy i Anaplazmozy w krwi lub surowicy krwi psa.

Heartworm, Ehrlichiacanis, Lyme, Anaplasma Test jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy składa się z: a) kasetki testowej zawierającej przeciwciało wykrywające – złoto koloidalne; b) paska membrany nitrocelulozowej zawierającego przeciwciała przechwytujące antygeny

Kasetka A: Erlichioza – Nicienie Kasetka B: Borelioza – Anaplazmoza

Linia testowa 2: Ehrlichia                               Linia testowa 2: Anaplazmoza

Linia Testowa 1: Nicienie sercowe                 Linia testowa 1 : Borelioza

Próbka testowa z odpowiednią ilością buforu, którą umieszcza się w oczku wlewu, przemieszcza się wzdłuż paska koniugacyjnego, gdzie antygen obecny w próbce wiąże się ze złotem koloidalnym. Następnie próbka migruje przez membranę do stref wychwytywania, gdzie koniugaty przeciwciał wiążą się z nieruchomymi przeciwciałami monoklonalnymi na linii testowej, tworząc widoczną linię na membranie. Jeżeli w próbce nie występuje odpowiedni antygen, w strefach wychwytywania nie zachodzi żadna reakcja, a w strefie przeciwciała monoklonalnego nie pojawia się linia testowa. Następnie próbka migruje wzdłuż paska do strefy kontrolnej, gdzie powstaje druga widoczna linia na membranie. Ta linia wskazuje, że proces migracji próbki przez membranę przebiegał właściwie.

 ZAŁĄCZONE REAGENTY I MATERIAŁY

  1. Każde opakowanie składa się z 10 testów, każdy w osobnym opakowaniu zawierającym:
  2. Jedną kasetkę combo testu i zakraplacz
  3. Środek wysuszający
  4. Rozcieńczalnik w butelce z zakraplaczem
  5. Instrukcję stosowania

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Test przechowywać w temperaturze 2-30°C do upływu terminu ważności podanego na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ.  Przed otwarciem utrzymywać test w temperaturze pokojowej.

Galeria