Opis

ZASTOSOWANIE

Dogshield® Canine Parvo Virus Antigen Rapid Test Kit jest jakościowym testem immunochromatograficznym służącym do wykrywania parwowirusów psów. CPV Antigen Test Kit przeznaczony jest wyłącznie do wstępnych badań przesiewowych, a próbki reaktywne powinny być potwierdzone dodatkowym testem, np. ELISA.

PODSUMOWANIE I OPIS TESTU

Parwowiroza jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą psów. Wirus w szczególności atakuje szybko dzielące się komórki, takie jak w przewodzie pokarmowym. Znaczne ilości wirusa można znaleźć w kale zainfekowanych psów do kilku tygodni od zakażenia. Choroba przenosi się przez bezpośredni kontakt z zakażonymi odchodami. Parwowirusy przenoszą się na łapach i sierści psów, a także na zanieczyszczonych skrzyniach, butach i innych powierzchniach.

DZIAŁANIE TESTU

CPV Antigen Rapid Test jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy składa się z: a) kasetki testowej zawierającej przeciwciało wykrywające – złoto koloidalne, b) pasek membrany nitrocelulozowej zawierający dwa znaki: T – przeciwciała monoklonalne przeciw parwowirusom i C – antymysi koniugat kozi.

Próbka testowa z odpowiednią ilością buforu, którą umieszcza się w oczku wlewu, przemieszcza się wzdłuż paska koniugacyjnego, gdzie każdy antygen obecny w próbce wiąże się ze złotem koloidalnym. Następnie próbka migruje przez membranę do stref wychwytywania, gdzie koniugaty przeciwciał wiążą się z nieruchomymi przeciwciałami monoklonalnymi na linii testowej, tworząc widoczną linię na membranie. Jeżeli w próbce nie występuje odpowiedni antygen, w strefach wychwytywania nie zachodzi żadna reakcja, a w strefie przeciwciała monoklonalnego nie pojawia się linia testowa. Następnie próbka migruje wzdłuż paska do strefy kontrolnej, gdzie powstaje druga widoczna linia na membranie. Ta linia wskazuje, że proces migracji próbki przez membranę przebiegał właściwie.

ZAŁĄCZONE REAGENTY I KOMPONENTY

 1. Każde opakowanie testu zawiera :
 2. Jedną kasetkę testową i zakraplacz
 3. Środek wysuszający
 4. Rozcieńczalnik w butelce z zakraplaczem
 5. Instrukcję stosowania

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Test przechowywać w temperaturze 2-30°C do upływu terminu ważności podanego na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ.  Przed otwarciem utrzymywać test w temperaturze pokojowej.

UWAGA

1)      Użyć w ciągu 10 minut od otwarcia.

2)      Nie dotykać pola reakcyjnego.

3)      Stosować wyłącznie załączony bufor.

4)      Nie łączyć komponentów z różnych testów.

5)      Nie używać z próbkami zawierającymi osad.

PRZYGOTOWANIE PRÓBKI

Próbka: kał

 • Za pomocą mokrego wacika pobrać próbkę z kału (świeżego lub przechowywanego w temperaturze 2-8°C przez maksymalnie 24 godziny).
 • Umieścić wacik w butelce z rozcieńczalnikiem. Wstrząsnąć butelką. Upewnić się, że próbka nie zawiera żadnych osadów, jeżeli jest to konieczne, można wytworzyć w butelce wirek.

PROCEDURA TESTOWA

 1. Wyjąć kasetkę testową z torebki ochronnej i położyć w pozycji poziomej
 2. Umieścić niewielką ilość próbki odchodów w oczku wlewu “S”
 3. Po całkowitym wchłonięciu próbki umieścić dwie krople dołączonego rozcieńczalnika w tym samym oczku.
 4. Odczekać 10 minut i zinterpretować wyniki. Po upływie 20 minut wyniki testu należy uznać za nieważne.

INTERPRETACJA WYNIKÓW TESTU

Wynik dodatni: Linia kontrolna na pozycji C i T. W próbce wykryto antygen CPV

Wynik ujemny: Linia kontrolna na pozycji C. W próbce nie wykryto antygenu CPV

Wynik nieważny: Brak linii kontrolnej na pozycji C

Galeria