Opis

ZASTOSOWANIE

Dogshield® CPV/CCV Combo Test jest jakościowym testem immunochromatograficznym służącym do wykrywania parwowirusów i koronawirusów w odchodach psów.

OPIS I PRZEBIEG TESTU

CPV/CCV Combo Test służy do jakościowego diagnozowania parwowirusów i koronawirusów w odchodach psów.

CPV/CCV Combo Test jest testem immunochromatograficznym. Pasek testowy składa się z: a) kasetki testowej zawierającej przeciwciało wykrywające – złoto koloidalne; b) paska membrany nitrocelulozowej zawierającego przeciwciała przechwytujące antygeny

kasetka CCV:

Linia testowa T      : Przeciwciała CCV wykrywające antygeny CCV

Linia kontrolna C: Antymysi koniugat kozi.

Kasetka CPV:

Linia testowa T       : Przeciwciała CPV wykrywające antygeny CPV

Linia kontrolna C: Antymysi koniugat kozi.

Próbka testowa z odpowiednią ilością buforu, którą umieszcza się w oczku wlewu, przemieszcza się wzdłuż paska koniugacyjnego, gdzie antygen obecny w próbce wiąże się ze złotem koloidalnym. Następnie próbka migruje przez membranę do stref wychwytywania, gdzie koniugaty przeciwciał wiążą się z nieruchomymi przeciwciałami monoklonalnymi na linii testowej, tworząc widoczną linię na membranie. Jeżeli w próbce nie występuje odpowiedni antygen, w strefach wychwytywania nie zachodzi żadna reakcja, a w strefie przeciwciała monoklonalnego nie pojawia się linia testowa. Następnie próbka migruje wzdłuż paska do strefy kontrolnej, gdzie powstaje druga widoczna linia na membranie. Ta linia wskazuje, że proces migracji próbki przez membranę przebiegał właściwie.

ZAŁĄCZONE REAGENTY I MATERIAŁY

 1. Każde opakowanie składa się z 10 testów, każdy w osobnym opakowaniu zawierającym:
 2. Jedną kasetkę combo testu i zakraplacz
 3. Środek wysuszający
 4. Probówkę z rozcieńczalnikiem do pobrania próbki – 10 sztuk
 5. Waciki – 10 sztuk
 6. Instrukcję stosowania

PRZECHOWYWANIE I TRWAŁOŚĆ

Test przechowywać w temperaturze 2-30°C do upływu terminu ważności podanego na opakowaniu. NIE ZAMRAŻAĆ.  Przed otwarciem utrzymywać test w temperaturze pokojowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Użyć w ciągu 10 minut od otwarcia.
 2. Nie dotykać pola reakcyjnego..
 3. Stosować wyłącznie załączony bufor.
 4. Nie łączyć komponentów z różnych testów.
 5. Nie używać z próbkami zawierającymi osad.
 6. W trakcie przeprowadzania testu należy korzystać z rękawic ochronnych.  Należy usunąć wszelkie pozostałości płynów przy pomocy środka dezynfekującego.
 7. Wszelkie próbki, zużyte testy i inne zabrudzone materiały należy traktować jako zakażone i usunąć zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Galeria