Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Jodofoam

JODOFOAM
Aerosol do stosowania domacicznego u krów

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:
Jod 0,2 g/45,2 g
Jodek potasu 0,4 g/45,2 g

Właściwości farmakologiczne: Jodofoam jest silnym środkiem bakteriobójczym.Szczególnie wrażliwe są bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Natomiast umiarkowaniewrażliwe są grzyby. Preparat wywołuje przekrwienie błony śluzowej macicy dzięki tworzeniu się piany. Jodofoam dociera również do rogów macicy.

Wskazania lecznicze:
Jodofoam służy do zwalczania stanów zapalnych śluzówki macicy u krów o następujących postaciach klinicznych:
– ostre i przewlekłe nieżytowe zapalenie śluzówki macicy (zapalenie I-go stopnia),
– przewlekłe śluzowo-ropne zapalenie śluzówki macicy (zapalenie II-go stopnia).

Dawkowanie i stosowanie: Jodofoam podawać domacicznie jedno-, dwu- lub trzykrotnie w odstępach siedmiodniowych, aplikując każdorazowo lek przez kateter jednorazowego użytku.
Podczas podawania leku postępować następująco:
– zdezynfekować zewnętrzne narządy rodne, przeprowadzić badanie i masaż macicy,
– wprowadzić załączony w opakowaniu kateter przez szyjkę do jamy macicy,
– poprzez zawór zamykający połączyć pojemnik zawierający lek z kateterem,
– następnie zdeponować całą zawartość pojemnika w macicy.

Uwaga! Bezpośrednio przed podaniem leku należy kilkakrotnie wstrząsnąć pojemnik. Po domacicznym podaniu leku nie należy stosować masażu macicy ze względu na możliwość wypłynięcia leku z jamy macicy. W przypadku występowania ropomacicza należy jednocześnie podać domacicznie 2-3 opakowania leku.

Działania niepożądane: Nie stwierdzono.

Interakcje: Ze względu na zawartość jodu nie stosować preparatu z lekami antyseptycznymi zawierającymi pochodne fenolowe.

Przeciwwskazania: Ciąża. Uczulenie na jod.

Okres karencji: Nie obowiązuje.

Warunki przechowywania i transportu: Przechowywać w temperaturze 100 – 250 C. Unikać przechowywania w temperaturze poniżej 50 i powyżej 500C. Pojemnik chronić przed ogniem i mechanicznym uszkodzeniem.

Okres trwałości produktu leczniczego: 2 lata.

Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie dla zwierząt. Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Opakowania: Aluminiowy, podłuży pojemnik aerozolu zawierający 45,2 g preparatu + osobno zapakowany plastikowy jednorazowy kateter.

Pozwolenie: MR i RW nr rej. 1069/00

Producent:
Duna-Coop Sp. z o.o.,
H-2330 Dunaharaszti,
Tass vezer u.6/a, Wegry

Informacje dodatkowe

Producent

Duna-Coop