Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Kolibin RC Neo

KOLIBIN RC NEO inj.ad us.vet.
Inaktywowana szczepionka do czynnego uodparniania ciężarnych krów i jałówek w celu biernego uodpornienia cieląt przeciw chorobom przewodu pokarmowego wywoływanym przez rotawirusy, koronawirusy i enteropatogenne szczepy E. coli, w postaci roztworu do wstrzykiwań domięśniowych

Podmiot odpowiedzialny:
Grabikowski-Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INEX” Spółka Jawna,
ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko
Tel: (87) 4291719, Fax: (87) 4293864 inex@biofaktor.pl

Wytwórca:
Bioveta, a. s. Komenského 212 683 23 lvanovice na Hané, Republika Czeska

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:
1 dawka szczepionki (2 ml) zawiera:
Rotawirus bydlęcy inaktywowany min 105,0 – max 105,7 TCID50
Koronawirus bydlęcy inaktywowany min 105,0 – max 106,5 TCID50
3 inaktywowane enteropatogenne szczepy E. coli
serowary – O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99 min 1,71 x109 – max 3,42 x 109 CFU
Adiuwant olejowy Montanie ISA 70 ad 2 ml

Właściwości immunologiczne: Szczepionka ta indukuje u ciężarnych krów i jałówek powstawanie przeciwciał przeciwko antygenom wirusowym i bakteryjnym zawartym w szczepionce. Cielęta ssące siarę nabywają odporność bierną, która chroni je w pierwszych tygodniach życia przed infekcjami powodowanymi przez rotawirusy, koronawirusy i enteropatogenne szczepy E. coli.

Wskazania lecznicze: Czynne uodparnianie ciężarnych jałówek i krów przeciwko chorobom przewodu pokarmowego wywołanym przez rotawirusy, koronawirusy oraz enteropatogenne szczepy E. coli. Wytworzone przeciwciała pobrane przez cielęta z siarą chronią je przed infekcjami powodowanymi przez te patogeny.

Przeciwwskazania: Nie szczepić zwierząt chorych.

Działania niepożądane: Nieznane. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

Interakcje: Nieznane.

Dawkowanie i stosowanie: Szczepionkę podawać domięśniowo w ilości 2 ml (1 dawka), najlepiej w okolice zadu. Ciężarnym jałówkom lub krowom szczepionym po raz pierwszy szczepionkę należy podawać dwukrotnie w odstępie 21 dni w taki sposób aby drugie szczepienie wypadło na 2 – 4 tygodnie przed spodziewanym ocieleniem. Krowom uprzednio szczepionym podaje się pojedynczą dawkę na 2 – 4 tygodnie przed każdym ocieleniem.

Okres karencji: Zachowanie karencji nie jest konieczne (0 dni).

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 2°C do 8°C. Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności produktu leczniczego: 2 lata. 10 godzin po pierwszym otwarciu opakowanie bezpośredniego.

Specjalne ostrzeżenia: Wszystkie ciężarne zwierzęta w stadzie powinny być zaszczepione. Odpowiednia ilość siary powinna być podana cielętom nie później niż 6 godzin po ocieleniu.Przed użyciem szczepionkę należy podgrzać do temperatury 15°C – 25°C. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Niniejszy produkt zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną, a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i szybka pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT
DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA WETERYNARII

Opakowania:
Opakowanie bezpośrednie:
Szklane fiolki Typ I lub Typ II o pojemności 3 ml, 7 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml lub 250 ml, zamknięte hermetycznie gumowymi, przekłuwanymi korkami zaopatrzonymi w aluminiowe kapturki.
Plastikowe fiolki wykonane z PE-HD o pojemności 10 ml, 100 ml lub 250 ml zamknięte hermetycznie gumowymi, przekłuwanymi korkami zaopatrzonymi w aluminiowe kapturki.
Wielkość opakowania bezpośredniego: 2 ml, 4 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml.
Opakowanie zbiorcze:
Plastikowe pudełko z wytłoczonym wieczkiem zawierające: 2 x 2 ml, 10 x 2 ml, 20 x 2 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml opakowań bezpośrednich.
Kartonowe pudełko zawierające: 1 x 4 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml opakowań bezpośrednich.
Kartonowe pudełko z wewnętrznymi przegródkami zawierające: 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 5 x 20 ml, 10 x 20 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml opakowań bezpośrednich.

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta

Gatunki zwierząt

Bydło