Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

KOLISIN NEO

KOLISIN NEO
emulsja do wstrzykiwania dla świń.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY:
Podmiot odpowiedzialny:
Grabikowski-Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INEX” Spółka Jawna
ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko
Tel: (87) 4291719, Fax: (87) 4293864 inex@biofaktor.pl
Wytwórca
odpowiedzialny za zwolnienie serii: Bioveta, a. s. Komenskeho 212 683 23 lvanovice na Hane Republika Czeska

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: KOLISIN NEO, emulsja do wstrzykiwań dla świń

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH):
1 dawka (2 ml) zawiera:

Substancja czynna:
Escherichia coli inaktywowany
szczep F4 RP > 1
Escherichia coli inaktywowany
szczep F5 RP > 1
Escherichia coli inaktywowany
szczep F6 RP > 1
Escherichia coli inaktywowany
szczep F41 RP > 1
RP – względna moc oznaczona metodą ELISA

Adiuwant:
Montanide ISA 25 VG 0,5 mi

WSKAZANIA LECZNICZE: Produkt jest stosowany do czynnego uodparniania loch i loszek przeciw wystąpieniu kolibakterioz wywołanych przez szczepy E. coli u nowonarodzonych prosiąt. Prosięta są odporne na kolibakteriozę w okresie żywienia siarą oraz mlekiem matki.

PRZECIWWSKAZANIA: Brak.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: W miejscu iniekcji może powstać odczyn poszczepienny utrzymujący się kilka dni. Odczynowi może towarzyszyć chwilowy wzrost temperatury ciała. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT: Świnia

DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA: Podawać domięśniowo w ilości 2 ml na zwierzę. Lochy i loszki dotychczas nieszczepione powinny otrzymać szczepionkę dwukrotnie w odstępie 2-3 tygodni. Pierwsze szczepienie wykonać nie później niż na 5 tygodni przed spodziewanym porodem. Drugie szczepienie: na 2-3 tygodnie przed porodem. Lochy szczepione otrzymują jedną dawkę szczepionki (szczepienie przypominające) na 2-3 tygodnie przez każdym spodziewanym porodem. Jeżeli okres między kolejnymi porodami wydłuży się do 8 miesięcy, należy wykonać dwukrotne szczepienie według schematu jak dla zwierząt nieszczepionych. Prosiąt się nie szczepi. Nabywają one odporność od zaszczepionej matki.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA: Szczepić tylko zdrowe zwierzęta. Wstrząsnąć zawartość fiolki przed użyciem.

OKRES(-Y) KARENCJI: Zero dni.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2-8 °C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE:
Dla użytkownika: Produkt zawiera olej mineralny. Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. W przypadku omyłkowego wstrzyknięcia niniejszego produktu, należy zwrócić się o pomoc lekarską nawet, jeśli wstrzyknięta została niewielka ilość produktu, należy zabrać ze sobą ulotkę informacyjną. Jeśli bolesność utrzymuje się dłużej niż 12 godzin po udzieleniu pomocy lekarskiej, należy ponownie udać się do lekarza.
Dla lekarza: Niniejszy produkt zawiera olej mineralny. Nawet jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca. Konieczna jest fachowa i SZYBKA pomoc chirurgiczna, mogąca obejmować wczesne nacięcie i irygację miejsca iniekcji, szczególnie, jeśli dotyczy to opuszki palca lub ścięgna.

Szczepionka jest przeznaczona do stosowania u ciężarnych zwierząt. Aby nie niepokoić zwierząt w okresie okołoporodowym nie zaleca się przeprowadzać szczepień na 2 tygodnie przed porodem.

Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie. Podanie podwójnej dawki szczepionki nie spowodowało żadnych działań niepożądanych.

Nie stosować równocześnie z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE: Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI: 18.4.2011

INNE INFORMACJE: W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego: Grabikowski-Grabikowska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „INEX”, Spółka Jawna, ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko, Tel: (87) 4291719, Fax: (87) 4293864, inex@biofaktor.pl

Dostępne opakowania: Pudełka tekturowe zawierające: 1×5 ml, 10×5 ml, 1×10 ml, 10×10 ml, 1×20 ml, 10×20 ml, 1×50 ml, 12×50 ml, 24×50 ml, 1×100 ml, 12×100 ml, 20×100 ml, 1×250 ml, 12×250 ml, 20×250 ml, 1×500 ml, 12×500 ml, 20×500 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta