Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

OESTROPHAN ®

OESTROPHAN ®
Płyn do wstrzykiwań domięśniowych i podskórnych dla krów i loch

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:
1 ampułka zawiera:
kloprostenol (w postaci soli sodowej) – 0,50 mg,
(substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, p-chloro-m-krezol, woda do iniekcji).

Właściwości farmakologiczne: Cloprostenol jest syntetycznym analogiem prostaglandyny F 2 alfa oddziałującym na jajnik i mięśniówkę gładką macicy. Wywołuje luteolizęciałka żółtego oraz wykazuje działanie skurczowe na mięśniówkę gładką macicy. Jego aktywność luteolityczna jest około 200-400 razy większa od naturalnej PGF 2 alfa, aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej macicy po podaniu kloprostenolu jest równie wysoka. Zastosowanie preparatu w fazie lutealnej cyklu prowadzi do wystąpienia w okresie 48 –96 godzin od podania preparatu objawów rujowych.

Wskazania lecznicze:
Synchronizacja rui u jałówek i krów;
Indukcja i synchronizacja porodów u loch;
Anestrus poporodowy na tle ciałka żółtego rzekomociążowego;
Brak lub opóźniona inwolucja macicy po porodzie;
Zapalenia błony śluzowej macicy;
Przerwanie fizjologicznej i patologicznej ciąży (w pierwszej połowie) u krów i jałówek;
Leczenie luteinowych torbieli jajnikowych lub w połączeniu z preparatami GnRH innych zaburzeń funkcji jajników, związanych z obecnością ciałka żółtego.

Przeciwwskazania: Nie stosować u zwierząt ciężarnych, u których indukcja porodu lub przerwanie ciąży nie jest wskazane. Spastyczne schorzenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane: Stosowanie produktu do indukcji porodów może się wiązać ze zwiększoną liczbą zatrzymań łożyska u krów i jałówek.

Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji: Nieznane.

Dawkowanie i stosowanie:
Bydło: Produkt podaje się w iniekcji domięśniowej lub podskórnej.

Synchronizacja rui:
Schemat I
2 ml Oestrophan ®(0,5 mg substancji aktywnej) 2 razy w odstępie 11 dni. Pierwszą dawkę podaje się w dowolnej fazie cyklu płciowego (u krów w okresie 40 – 60 dni po porodzie). 11 dnia po pierwszym podaniu należy podać drugą dawkę. 14 dnia (72 – 76 godzin po drugim podaniu) przeprowadza się inseminację (bez względu na zewnętrzne objawy rui). 15 dnia powtórna inseminacja.
Schemat II
Przed każdym podaniem PGF 2 alfa do wywołania synchronizacji rui u bydła należy przeprowadzić badanie narządów płciowych. Po stwierdzeniu obecności ciałka żółtego, produkt podaje się jednorazowo w dawce 2 ml na krowę (jałówkę), po czym kryje się po 72 – 76 godzinach i ewentualnie powtarza się unasienianie następnego dnia.

Leczenie torbieli jajnikowych i innych zaburzeń funkcji jajników związanych z obecnością ciałka żółtego:
Podaje się 2 ml produktu. W kombinowanym leczeniu torbieli jajnikowych podaje się 2 ml produktu jednorazowo, najczęściej 10 – tego dnia po podaniu HCG lub GnRH po stwierdzeniu pozytywnej odpowiedzi jajników, tj. obecności ciałka żółtego.

Przerywanie ciąży i wywołanie poronienia:
2 ml produktu. (dalsze postępowanie w zależności od stanu klinicznego).

Zapalenia błony śluzowej macicy:
2 ml produktu.

Lochy:
Indukcja porodów:
Podaje się domięśniowo. Jednorazowa dawka 0,7 ml (0,175 mg substancji czynnej) zastosowana od 111-113 dnia ciąży. Większość indukowanych porodów występuje do 40 godzin od podania produktu, głównie między 24-35 godziną.

Okres karencji: Tkanki jadalne – 4 dni; Mleko – 1 dzień

Warunki przechowywania i transportu: przechowywać w oryginalnym opakowaniu; w temperaturze 15 – 25o C, chronić przed światłem.

Okres trwałości produktu leczniczego: 36 miesięcy od daty produkcji. 28 dni po pierwszym użyciu opakowania ( 10 ml).

Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.Podczas podawania zachować normalną ostrożność wymaganą przy wykonywaniu iniekcji. Wyłącznie dla zwierząt. Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Opakowanie: Ampułki a 2 ml po 10 sztuk w opakowaniu.

Pozwolenie: Certyfikat Rejestracyjny Nr 115; Świadectwo Rejestracji Nr 982/00.

Producent: Bioveta, a.s.

 

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta

Gatunki zwierząt

Bydło