Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Trichoben AV

Trichoben AV
Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla bydła.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Bioveta, a.s.,
Komenskeho 212,
68323 Ivanovice na Hane, Czeska Republika

Skład na 1 ml:
A) Liofilizat: Substancja czynna:Trichophyton verrucosum awirulentny szczep IV-M-310 nie mniej nż 2,5 x 106 CFU, nie więcej niż 15 x 106 CFU. Substancje pomocnicze: 0,8% roztworu chlorku sodu, Podłoże liofilizacyjne.
B) Rozpuszczalnik. Rozcieńczalnik A.

Wskazania lecznicze: Do aktywnej immunizacji bydła w celu redukcji objawów klinicznych grzybicy wywołanej przez dermatofit Trichophyton verrucosum do szczepienia profilaktycznego oraz do zastosowania terapeutycznego. Odporność powstaje w czasie 1 miesiąca po szczepieniu powtórnym i trwa przynajmniej jeden rok. Przeciwwskazania: Podczas szczepienia podstawowego jak również szczepienia powtórnego należy unikać podawania produktu w jedno, to samo miejsce (lub w jego pobliżu). Z tego powodu, podczas szczepień przeciwwskazane jest podawanie produktu w tę samą połowę ciała. Nie wolno przeprowadzać innych zabiegów immunoprofilaktycznych przez okres 10 dni przed pierwszym szczepieniem, aż do 20 dni po drugim szczepieniu, nie należy podawać cielętom doustnych preparatów przeciwgrzybiczych oraz umieszczać zaszczepionych zwierząt razem z chorymi na trychofitozę. W przypadku konieczności leczenia cieląt antybiotykami w okresie szczepień przeciw trychofitoz można zastosować penicylinę, streptomycynę, tylozynę, tetracyklinę albo sulfonamid bez ryzyka osłabienia odporności przeciwko trychofitozie.

Działania niepożądane: Rzadko może powstać reakcja anafilaktoidalna, zwykle do dwóch godzin po podaniu szczepionki. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktoidalnej należy natychmiast zastosować produkty antyhistaminowe (adrenalina, wapń).

Docelowe gatunki zwierząt: Bydło w wieku od 3 tygodni.

Dawkowanie: Profilaktyczne i lecznicze: – cielęta w wieku od trzech tygodni do trzech miesięcy 2 x 2,5 ml, – bydło w wieku ponad trzy miesiące 2 x 5 ml. Przerwa między szczepieniem podstawowym i powtórnym wynosi 10-14 dni.

Sposób podania: Domięśniowo w okolicy biodrowej lub pośladkowej. Szczepienie podstawowe i powtórne należy zawsze wykonywać po przeciwległej stronie ciała. Szczepienie podstawowe zalecane jest po lewej stronie ciała natomiast szczepienie powtórne po prawej stronie. Zalecenia dla prawidłowego podania: Przed zastosowaniem należy rozcieńczyć liofilizat w załączonym Rozcieńczalniku A. Podczas szczepienia należy zakładać gumowe rękawice.

Okres karencji: Tkanki jadalne 14 dni.

Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu: Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2°C – 8°C). Nie zamrażać. Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci Szczepionkę należy zużyć w ciągu dwóch godzin po rekonstytucji. Nie używać po upływie daty ważności podanym na opakowaniu.

Specjalne ostrzeżenia: Podczas szczepienia zwierząt znajdujących się w stadium inkubacyjnym choroby może dojść do rozwoju utajonej choroby. Stan kliniczny przejściowo pogorszy się, ale zmiany skórne spowodowane trychofitozą stopniowo ustąpią bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów leczniczych. W hodowlach należy zaszczepić wszystkie zwierzęta w oborze. Należy szczepić wszystkie nowo nabyte 1-2 miesięczne cielęta i zwierzęta przeniesione z innych stad, ponieważ Trichophyton verrucosum jest bardzo odporny i w środowisku zewnętrznym zwierząt przeżywa 6-8 lat.

Specjalne środki ostrożności przy unieszkodliwianiu niezużytego produktu leczniczego: Zużyte fiolki i narzędzia należy inaktywować, nie można ich zostawić w oborze. Inaktywację można wykonać za pomocą 2 % roztworu Ajatinu, 1 % roztworu kwasu nadoctowego (4 godzin) albo można je inaktywować termicznie (100 °C, 2 godziny). Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji: Nie zaleca się jednoczesnego podawania doustnych preparatów antygrzybiczych w czasie szczepienia. Brak dostępnych informacji dotyczących zgodności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innymi. Bezpieczeństwo i skuteczność tej szczepionki stosowanej z innymi nie zostały przedstawione.

Wielkość opakowania: 5 x 12,5 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml Wyłącznie dla zwierząt – wydawany na podstawie recepty.

Dystrybutor:
Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” Spółka Jawna
ul. Białostocka 12, 11-500 Giżycko,
Tel: (87) 4291719, Fax: (87) 4293864 inex@biofaktor.pl

 

Informacje dodatkowe

Producent

Bioveta