Adres Email

inex@biofaktor.pl

Pracujemy

Pn-Pt 7.30 - 16.00

Vanoquat

Odpowiedni do jedno- lub dwustopniowych programów mycia i dezynfekcji.
Nakładany przez szczotkowanie, namaczanie, natryskiwanie lub zamgławianie.
Przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych

Skład:

 • czwartorzędowy związek amonowy (alkil C12-16 chloku dimetylobenzyloamonu)
 • 7%, niejonowy związek powierzchniowo czynny (alkohol C12-15 etoksylowany)
 • 7,5%, związki chelatujace pH produktu nierozcieńczonego 13.3

Cechy:

 • może być stosowany na powierzchnie mające kontakt z żywnością.
 • myje i dezynfekuje w pojedynczej operacji.
 • szerokie spektrum działania przeciwko mikroorganizmom chorobotwórczym.
 • szybkie działanie bójcze: bakteriobójcze – 5 min, grzybobójcze – 15 min.
 • aktywny w wodzie o normalnej i wysokiej temperaturze.
 • twardość wody nie wpływa na skuteczność działania.
 • aktywnie penetruje do wnętrza złogów brudu.
 • spełnia normę EN 1276 – wysoka skuteczność wobec Listeria Spp. i Campylobacter Spp.
 • spełnia normę EN 14476 – skuteczny przeciwko wirusom otoczkowym, w tym koronawirusom.

Przeznaczenie:

 • do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym
 • do dezynfekcji powierzchni w hodowli zwierząt
 • do mycia i dezynfekcji w programach jednostopniowych lub dwustopniowych
 • można stosować do zamgławiania

Sposób stosowania:
Polecany sposób stosowania w przemyśle spożywczym:

 1. Dwustopniowy program mycia i dezynfekcji:
  Do dezynfekcji w przemyśle spożywczym Vanoquat® powinien być stosowany w rozcieńczeniu wynoszącym 1:40 lub 1:100, w dwustopniowym programie czyszczenia i dezynfekcji. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni za pomocą środka do czyszczenia i spłukaniu woda, na dezynfekowana powierzchnie nałożyć środek Vanoquat® w odpowiednim stężeniu (1:40 – 1:100) za pomocą czystej tkaniny, poprzez zanurzenie lub rozpylenie wysokociśnieniowym lub niskociśnieniowym urządzeniem do mycia. Dezynfekcje prowadzić, pozostawiając środek przez 5 minut w celu działania bakteriobójczego lub przez 15 minut w celu działania drożdżakobójczego. Następnie spłukać wodą pitną.
 2. Jednostopniowy program mycia i dezynfekcji:
  W programie jednostopniowego mycia i dezynfekcji Vanoquat® najczęściej stosuje się w rozcieńczeniu 1% v/v. Programu jednostopniowego nie można stosować na silnie zabrudzone powierzchnie. Roztwór Vanoquat® nałożyć za pomocą szczotkowania, czystej szmatki, pędzla lub przez zanurzenie. Pozostawić na 5-15 minut, a następnie spłukać czystą wodą pitną.
 3. Działanie dodatkowe (w trakcie zatwierdzenia)
  Badania na zgodność z norma EN 14476 wykazały, że w przypadku koronawirusa Vanoquat® należy rozcieńczyć w proporcji 1:25 i postępować zgodnie z dwuetapowym procesem czyszczenia.

Polecany sposób stosowania w hodowli zwierząt:
Do mycia i dezynfekcji sprzętu oraz wyposażenia w hodowli zwierząt, Vanoquat® powinien być stosowany w rozcieńczeniu 2,0 – 2,5% v/v (20 – 25 ml produktu na litr wody).

 1. Dwustopniowy program mycia i dezynfekcji
  W hodowli zwierząt zaleca się czyszczenie i dezynfekcje w 2 fazach: po wyczyszczeniu powierzchni odpowiednim detergentem i spłukaniu czysta woda, Vanoquat® należy nanieść na dana powierzchnie czystą szmatką, pędzlem, poprzez zanurzenie lub natryskiem pod wysokim lub niskim ciśnieniem, pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
 2. Zamgławianie:
  W obszarach szczególnie wrażliwych pod względem higienicznym, jako dodatkowy etap higieny można zastosować zamgławianie atmosferyczne. Należy użyć odpowiedniego sprzętu do zamgławiania. W celu skutecznej dezynfekcji należy rozpylać 2-3 litry roztworu 2% na 100 m3 powietrza.

Opakowania:
5 L, 25 L

Producent:
Evans Vanodine International, Wielka Brytania

Informacje dodatkowe

Producent

Evans